Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2022

Het bestuursverslag van het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis, met daarin opgenomen een verkorte jaarrekening, is beschikbaar.

Bestuursverslag 2022