Stichting het Hofje van Loo

Verantwoording 2022

(volgt)

Verantwoording 2021

(volgt)

Eind 1983 is het eigendom van het hofje van Loo overgenomen van het college van regenten van Sint Elisabeth’s of Groote Gasthuis. Hierop werd de Stichting het Hofje van Loo opgericht met als doel “de instandhouding van het Hofje van Loo als waardevol monument in de zin van de Monumentenwet in het stadsbeeld van Haarlem ten behoeve van de huisvesting van bij voorkeur alleenstaanden in het algemeen maar van minder draagkrachtigen in het bijzonder”. Na de overdracht is dit hofje volledig gerenoveerd. Het bestaat uit twaalf huisjes.