Welkom bij Sint Jacobs Godshuis

Sint Jacobs Godshuis is een liefdadigheidsinstelling die initiatieven ondersteunt, vooral in de regio Zuid-Kennemerland. Daarbij zetten we ons met name in voor mensen in een achterstandspositie. Dat mogen we al bijna zes eeuwen lang doen, waarbij we ons baseren op de zeven werken van barmhartigheid.

Het Sint Jacobs Godshuis is opgericht in 1437, in eerste instantie als gasthuis voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. De schelp in ons logo is ook een verwijzing naar deze bekende pelgrimsroute. Want nog altijd is de Sint Jacobsschelp daar als herkenningsteken onlosmakelijk mee verbonden.

In de loop der eeuwen veranderde het Sint Jacobs Godshuis mee met de tijd en kreeg het een steeds grote rol in de armenzorg. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor ‘bejaarden, wezen en vondelingen’. Hoewel de tijd van weeshuizen en vondelingen in ons land gelukkig voorbij is, zijn er nog altijd mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen of staande te blijven in de samenleving. Het Sint Jacobs Godshuis ondersteunt initiatieven die daaraan bijdragen.

Wonen

Sint Jacobs Godshuis heeft enkele woningen in eigendom. Daarnaast zijn een aantal gelieerde stichtingen in het bezit van woningen. Passend bij de doelstellingen van Sint Jacobs Godshuis zijn dit vrijwel allemaal woningen voor ouderen en/of minder draagkrachtigen.

Voor een overzicht van deze woningen en de mogelijkheden om in aanmerking te komen om hier te wonen: klik hier.