Over ons

Sint Jacobs Godshuis is vanaf de oprichting een rooms-katholiek fonds dat zich inzet voor ‘de armen en voor het huisvesten, verzorgen en verplegen van bejaarden, wezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in met name Zuid-Kennemerland.

Na het afstoten van het bejaardenverzorgingshuis Sint Jacob in de Hout en het verpleeghuis Boerhaave in 1995 is Sint Jacoba Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden. Dit komt tot uitdrukking in het giftenbeleid. We richten ons hierbij op de inwoners van Haarlem en directe omgeving (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude).

Initiatieven zijn gericht op:

  • armen, weduwen, zieken/gehandicapten en kansarmen,
  • het bevorderen van een leefbare samenleving door bevordering van vrijwilligersnetwerken en door het verlenen van noodhulp,
  • het in stand houden van het katholieke gedachtegoed/erfgoed.

Aan het verlenen van giften worden criteria gesteld, afhankelijk van de regio. ​U kunt de criteria bekijken en/of een aanvraag doen door te klikken op onderstaande button.

Deelname aan projecten, initiatieven, samenwerkingen
Naast het bieden van financiële ondersteuning is Sint Jacobs Godshuis ook actief op het gebied van vastgoed met een sociale bestemming. Sint Jacobs Godshuis initieert of participeert in initiatieven met als doel om passende woonruimte te realiseren voor specifieke doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van woningen voor mensen met een lichamelijke beperking (Fokus-woningen en Paulushof), huisvesting voor alleenstaande vrouwen en eventueel hun kinderen, de realisatie van de Gravinnehof (hofje van de 21e eeuw), de realisatie van het Vincentius Carré (panden die gebruikt worden door Stem in de Stad).

Een vangnet uit liefde

​Een prachtige film, verschenen begin 2016, over het verhaal achter Sint Jacobs Godshuis. De film laat een aantal initiatieven zien die met hulp van Sint Jacobs Godshuis zijn gerealiseerd.