Indienen aanvraag donatie

Indien u een aanvraag wil indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstellingen van het giftenbeleid. Zie hiervoor de criteria.

Indien uw aanvraag reeds volgens een eigen format is opgesteld mag u het ook via e-mail naar ons sturen. Zorg wel dat de gevraagde gegevens vermeld worden.

Let op: Ondersteuningsverzoeken worden ingediend door een organisatie (bv stichting, vereniging, kerkelijke instelling). Aan individuele hulpaanvragers wordt geen steun gegeven. Indien voor een bepaald project een meerjarige subsidie wordt toegekend dan gebeurt dit onder voorwaarde dat Sint Jacobs Godshuis jaarlijks een tussenevaluatie ontvangt.

Het college van regenten vergadert maandelijks. In alle vergaderingen worden de ingediende donatieverzoeken behandeld. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt normaliter vier tot acht weken. Indien het college nadere informatie over het donatieverzoek nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen, krijgt u hiervan normaliter binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek bericht.

Heroriëntering

In 2022/2023 heeft het College van Regenten een uitgebreid heroriënteringstraject doorlopen. Momenteel wordt gewerkt aan een praktische invulling van de vernieuwde doelstellingen.

Als gevolg hiervan zal Sint Jacobs Godshuis zich deels gaan richten op een meer specifieke doelgroep, namelijk ‘jongeren van 15-25 jaar uit de regio Zuid Kennemerland die niet in de juiste uitgangspositie zijn om zelfstandig hun leven productief vorm te geven en die hierdoor het risico lopen om voor langere tijd op achterstand te komen.’ Daarnaast zal de wijze van ondersteuning veranderen.

Eén en ander betekent dat u er rekening mee moet houden dat minder aanvragen gehonoreerd zullen worden.