Over Sint Jacobs Godshuis

Sint Jacobs Godshuis is een instelling van de rooms-katholieke kerk en bezit rechtspersoonlijkheid volgens het kerkelijk recht. Sint Jacobs Godshuis handelt niet uit winstoogmerk. Het bestuur wordt gevormd door het College van Regenten.

KvK-nummer S223072 | RSIN-nummer 8002390027

Het statutaire doel van Sint Jacobs Godshuis is:

  1. de verzorging in Zuid-Kennemerland in de ruimste zin des woords van zieken, bejaarden en alleenstaanden,​
  2. het besturen, alsmede het ondersteunen, in standhouden en bevorderen van de werkzaamheden van: Weldadige Stichting Tijssen, Stichting het Hofje de Twaalf Apostelen, Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland, Stichting het Vrouwe- of Verwershofje, Stichting het Hofje van Loo
  3. in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het college van regenten, het verlenen van hulp en bijstand van materiële of immateriële aard waar ook ter wereld.

De laatste vijftien jaar is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden. Dit wordt gerealiseerd door het giftenbeleid en het uitvoeren van projecten.​ Klik hier voor ons meerjarenbeleidsplan. Verantwoording over onze activiteiten in de afgelopen jaren vindt u hieronder.

Verantwoording 2022

Bestuursverslag | Verkorte jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2021

Bestuursverslag | Verkorte jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2020

Bestuursverslag | Verkorte jaarrekening | ANBI-formulier

Het bestuur van het Sint Jacobs Godshuis verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.