Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van initiatieven die door ons ondersteund zijn.

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt. Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan […]

Al een aantal jaren ondersteunt Sint Jacobs Godshuis het Het Open Huis in Boerhavewijk en sinds twee jaar ook in Molenwijk. Het Open Huis is een actief maatschappelijk centrum in Haarlem en open voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd en humeur. Het Open Huis organiseert onder meer een inloopspreekuur voor de wijk, huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen, een […]