Wonen

Sint Jacobs Godshuis heeft enkele woningen in eigendom. Daarnaast zijn een aantal gelieerde stichtingen in het bezit van woningen. Passend bij de doelstellingen van Sint Jacobs Godshuis zijn dit vrijwel allemaal woningen voor ouderen en/of minder draagkrachtigen.

Hieronder vindt u een overzicht van deze woningen. Indien u interesse heeft in één van deze woningen, kunt u voor voorwaarden, wachtlijsten en overige informatie contact opnemen de Amsterdamse Maatschappij. Zij verzorgen het beheer en de verhuur van de woningen. Telefoon: 020-6760788 of per e-mail: info@amsterdamsemaatschappij.nl.

Stichting het Hofje van Loo is eigenaar van twaalf hofjeswoningen in de Barrevoetestraat, vlakbij de Botermarkt.

Het Vrouwe- of Verwershofje bestaat uit vier woningen aan de Ravelingsteeg 14. Dit complex bestaat uit twee beneden- en twee bovenwoningen.

Weldadige Stichting Tijssen is eigenaar van vijf huisjes met een gezamenlijke binnentuin, gelegen op de hoek van de Popelingstraat en de Korte Annastraat.

Stichting het Hofje De Twaalf Apostelen is eigenaar van een winkel met bovenwoning in de Lange Veerstraat 21.

Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland heeft een pand in eigendom ten behoeve van huisvesting van cliënten van de Blijfgroep Haarlem.

Stichting Paulushof beschikt over tien éénpersoons appartementen en vier tweepersoons appartementen aan de Helmlaan. Voor deze woningen komen alleen mensen met een fysieke beperking in aanmerking. De stichting biedt geen zorg. De bewoners dienen zelf voor de benodigde assistentie te zorgen om onafhankelijk en zelfstandig te kunnen wonen.

Stichting Hoogtepunt heeft gezamenlijk met Ymere een Fokusproject in het Raakscomplex gebouwd. Ymere en Stichting Hoogtepunt zijn ieder eigenaar van zeven Fokusappartementen. Daarnaast heeft Stichting Hoogtepunt in het Vincentiuscompex aan de Zoetestraat twee Fokusappartementen gerealiseerd. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze woningen dienen kandidaten te beschikken over een Fokus-indicatie van het Centraal Orgaan Ziekenhuisvoorzieningen (CVZ). De ADL-post (de centrale post van waaruit dag en nacht assistentie wordt geboden) aan Gedempte Oude Gracht 40 en de bovenwoning zijn eigendom van Stichting Hoogtepunt.

Stichting Vincentius van Paulo Haarlem is eigenaar van de panden Nieuwe Groenmarkt 20, 22 en 24 en Zoetestraat 11 tot en met 19. Na de renovatie wordt dit complex grotendeels verhuurd aan Stem in de Stad en Haarlem Effect. In Zoetestraat 17 en 19 is de Kledingwinkel van de Vincentius Vereniging Haarlem gevestigd. Daarnaast zijn er twee Fokusappartementen en zeven bovenwoningen

Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys heeft in eigendom aan het Klein Heiligland 64 een achttal appartementen. Nieuwe (zowel mannelijke als vrouwelijke) bewoners dienen vijftig jaar of ouder te zijn.

Stichting Gravinnehof, bezit tien tweepersoons appartementen en zestien eenpersoons appartementen aan het adres Spaarne 100/102. Om in aanmerking te komen voor een van deze appartementen moet de kandidaat-huurder minimaal 55 jaar oud zijn. Bij paren dient één van de partners minimaal deze leeftijd te hebben bereikt. Daarnaast mogen toekomstige bewoners niet meer dan een bescheiden maandelijks inkomen hebben.