De woningen van onderstaande stichtingen worden verhuurd en beheerd via de Amsterdamse Maatschappij:

  • Hofje van Loo
  • Vrouwe- of Verwershofje
  • Weldadige Stichting Tijssen
  • Paulushof
  • Hoogtepunt​

Ook de wachtlijsten voor deze woningen worden beheerd door de Amsterdamse Mij. U kunt zich aanmelden via secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl

Om in aanmerking te komen voor een van de Fokuswoningen van de Stichting Hoogtepunt dienen de kandidaten zich aan te melden bij het CVZ om een Fokusindicatie te verkrijgen.

De toewijzing van deze appartementen vindt plaats door de Stichting Fokus. Het beheer van de Fokuswoningen van Stichting Hoogtepunt is in handen van makelaarskantoor Boonstra Heijmeijer b.v.

Het Sint Jacobs Godshuis heeft enkele woningen in eigendom, bij het leegkomen worden deze panden verkocht. Daarnaast heeft een aantal van de (mede) door het Godshuis bestuurde stichtingen (hofjes)woningen in eigendom.

Voor informatie over het huren van vrijkomende woningen zie verhuur en beheer.

Stichting het Hofje van Loo is eigenaar van twaalf hofjeswoningen in de Barrevoetestraat, vlakbij de Botermarkt (2011 WL Haarlem).

Het Vrouwe- of Verwershofje bestaat uit vier woningen aan de Ravelingsteeg 14 (2011 EL Haarlem). Dit complex bestaat uit twee beneden- en twee bovenwoningen.

Stichting Tijssen is eigenaar van vijf huisjes met een gezamenlijke binnentuin, gelegen op de hoek van de Popelingstraat en de Korte Annastraat (2011 ZM Haarlem).
Daarnaast heeft de stichting Tijssen in 2015 financiële ondersteuning geboden aan stichting Hospice Haarlem e.o. bij de aankoop van een nieuw pand.

Stichting Vincentius van Paulo Haarlem is eigenaar van de panden Nieuwe Groenmarkt 20, 22 en 24 en Zoetestraat 11 tot en met 19. Na de renovatie wordt dit complex grotendeels verhuurd aan Stem in de Stad en Haarlem Effect. In Zoetestraat 17 en 19 is de Kledingwinkel van de Vincentius Vereniging Haarlem gevestigd. Daarnaast zijn er twee Fokusappartementen en zeven bovenwoningen

Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys heeft in eigendom aan het Klein Heiligland 64 (2011 EJ Haarlem) een achttal appartementen. Nieuwe (zowel mannelijke als vrouwelijke) bewoners dienen vijftig jaar of ouder te zijn.

Stichting het Hofje De Twaalf Apostelen bezit geen hofjeswoningen meer. De Stichting is eigenaar van een winkel met bovenwoning in de Lange Veerstraat 21 (2011 DA Haarlem).

Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland bezit geen woningen, maar heeft een pand in eigendom ten behoeve van huisvesting van cliënten van de Blijfgroep Haarlem.

Stichting Paulushof beschikt over tien éénpersoons appartementen en vier tweepersoons appartementen aan de Helmlaan (2015 LD Haarlem). Voor deze woningen komen alleen mensen met een fysieke beperking in aanmerking. De stichting biedt geen zorg. De bewoners dienen zelf voor de benodigde assistentie te zorgen om onafhankelijk en zelfstandig te kunnen wonen.

Stichting Hoogtepunt heeft gezamenlijk met Ymere een Fokusproject in het Raakscomplex gebouwd. Ymere en Stichting Hoogtepunt zijn ieder eigenaar van zeven Fokusappartementen. Daarnaast heeft Stichting Hoogtepunt in het Vincentiuscompex aan de Zoetestraat (2011 PP Haarlem) twee Fokusappartementen gerealiseerd. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze woningen dienen kandidaten te beschikken over een Fokus-indicatie van het Centraal Orgaan Ziekenhuisvoorzieningen (CVZ). De ADL-post (de centrale post van waaruit dag en nacht assistentie wordt geboden) aan Gedempte Oude Gracht 40 en de bovenwoning (2011 GS Haarlem) zijn eigendom van Stichting Hoogtepunt.

Stichting Gravinnehof, bezit tien tweepersoons appartementen en zestien eenpersoons appartementen aan het adres Spaarne 100/102 (2011 CM Haarlem). Om in aanmerking te komen voor een van deze appartementen moet de kandidaat-huurder minimaal 55 jaar oud zijn. Bij paren dient één van de partners minimaal deze leeftijd te hebben bereikt. Daarnaast mogen toekomstige bewoners niet meer dan een bescheiden maandelijks inkomen hebben.