Stichting Gravinnehof

In 1990 besloten het college van burgemeester en wethouders van Haarlem en het bestuur van de Stichting Haarlemse Hofjes in 1990 een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van een “Hofje van de 21ste eeuw” aan het Spaarne/Gravinnesteeg. Het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis verklaarde zich bereid om opdrachtgever te worden om het winnende ontwerp te realisering.

Tijdens het voorbereidingsproces benaderde het Godshuis de Stichting Hofjes Codde en Van Beresteyn met de vraag om gezamenlijk het hofje te bouwen en te exploiteren. Na het positieve antwoord van het college van regenten van de Stichting Hofjes Codde en Van Beresteyn werd in 1995 de Stichting Gravinnehof opgericht. Deze stichting heeft als doel “een hofje te stichten waar ouderen zo lang mogelijk in staat zijn in hun eigen omgeving te blijven leven”.

Op 7 mei 2001 heeft H.K.H. Prinses Margriet de Gravinnehof, bestaande uit tien tweepersoons- en zestien eenpersoonsappartementen, feestelijk geopend. Op of rond 7 mei wordt deze opening jaarlijks herdacht met een “preuve”.