Pauselijke onderscheidingen

Op vrijdag 21 oktober 2022 zijn in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de KoepelKathedraal) een aantal nieuwe kunstwerken overgedragen aan de Stichting Kathedrale Basiliek. Hiermee is ook de in 2004 aangevangen restauratie van de Koepelkathedraal afgerond. Bij deze gelegenheid ontvingen drie voormalige bestuursleden van de Stichting een pauselijke onderscheiding voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de Koepelkathedraal.

Wim Eggenkamp, de onvermoeibare voormalige voorzitter van de stichting, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Wim is tevens jarenlang regent geweest van Sint Jacobs Godshuis. Ineke Hetem, voormalig secretaris van onze stichting, draagt voortaan het ereteken als Ridder in de Orde van Sint-Sylvester. Ineke was van 2002 tot 2017 bestuurssecretaris van Sint Jacobs Godshuis. Dezelfde hoge onderscheiding ontving Hendrik Duits.

Het College van het Sint Jacobs Godshuis wenst de gedecoreerden van harte proficiat met de hen verleende onderscheidingen.