Bestuur

Sint Jacobs Godshuis wordt bestuurd door het College van Regenten. De leden van dit college worden benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, op voordracht van het College van Regenten. Het college wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Hieronder maakt u kennis met de mensen achter Sint Jacobs Godshuis. Daarbij is ook vermeld in welke van onze commissies zij zich inzetten en wat hun beroep of vak(gebied) in het dagelijks leven is.

mr A.A.F. Donders

(voorzitter)

Commissies: Algemene Zaken |Sociaal-maatschappelijke zaken

Raadsheer Hof Den Haag

mr J.A. Alferink

(vice-voorzitter en secretaris)

Commissies: Algemene Zaken | Sociaal-maatschappelijke zaken | Spirituele zaken, kunstzaken, intandhouding erfgoed en gedachtegoed

Stichting Actie Breek!

drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn

(penningmeester)

Commissies: Financiën

Voormalig directeur ABN AMRO

ir. J. Slangen

Commissies: Vastgoed | Spirituele zaken, kunstzaken, intandhouding erfgoed en gedachtegoed

Architect/directeur Slangen architecten & Polderarchitect Haarlemmermeer

drs P.J. van Gerwen RBA, RT, FFD

Commissies: Vastgoed | Financiën

Eigenaar financieel forensisch adviesbureau Cadension B.V.

E.H.A. Fennis

(Bisschoppelijk Commissaris)

Commissies: Spirituele zaken, kunstzaken, intandhouding erfgoed en gedachtegoed

Bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie bisdom Haarlem-Amsterdam & Pastoor van de Parochie H. Nicolaas / O.L. Vrouw Koningin van de Vrede Amsterdam

I. Spee

Ondersteuning bestuur en secretariaat.

Benoeming en termijn
De bestuurstermijn van de leden van het college bedraagt vier jaar. Het aftreden is geregeld in een rooster van aftreden. Er is geen beperking gesteld ten aanzien van het maximale aantal bestuurstermijnen.

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed.