​Benoeming en termijn
De leden van het college worden benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, op voordracht van het college van regenten.

De bestuurstermijn van de leden van het college bedraagt vier jaar. Het aftreden is geregeld in een rooster van aftreden. Er is geen beperking gesteld ten aanzien van het maximale aantal bestuurstermijnen.

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Aan de bestuurders kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.

De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed.

​Het college bestaat uit de volgende leden:

mw mr A.A.F. Donders, voorzitter
mr J.A. Alferink, vice-voorzitter en secretaris
drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn, penningmeester
​ir. J. Slangen, lid
mw C.M. van Oerle, lid
drs. M.H.C.M. Evers MCR FRICS, lid
E.H.A. Fennis, Bisschoppelijk Commissaris
drs P.J. van Gerwen RBA, RT, FFD, lid

​Commissies

​Het College van Regenten kent de volgende commissies:

​Algemene zaken:
mevrouw Donders (voorzitter)
de heer Alferink

Vastgoed:
​​de heer Evers (voorzitter)
de heer Slangen
de heer Van Gerwen

Financiën:
de heer De Roy van Zuydewijn (voorzitter)
de heer Evers
de heer Van Gerwen

Sociaal-maatschappelijke zaken:
​mevrouw Van Oerle (voorzitter)
mevrouw Donders
de heer Alferink

Spirituele zaken, kunstzaken, intandhouding erfgoed en gedachtegoed:
​de heer Alferink (voorzitter)
de heer Slangen
de heer Fennis

College_van_regenten_en_ondersteuning.pdf
Bestand downloaden