Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. De bedrijven zetten namelijk hun medewerkers en kennis in om de kinderen en jongeren te inspireren en begeleiden. Ook Sint Jacobs Godshuis draagt sinds een paar jaar financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken.

In de regio Kennemerland bereikt JINC jaarlijks ruim 4.500 kinderen en laat deze kinderen groeien in hun talenten.

Iedereen groeit met JINC.

Al een aantal jaren ondersteunt Sint Jacobs Godshuis het Het Open Huis in Boerhavewijk en sinds twee jaar ook in Molenwijk. Het Open Huis is een actief maatschappelijk centrum in Haarlem en open voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd en humeur.

Het Open Huis organiseert onder meer een inloopspreekuur voor de wijk, huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen, een wekelijkse ontmoetingsmaaltijd, samenkomsten, huiskringen en cursussen.