Open Huis voor iedereen

Al een aantal jaren ondersteunt Sint Jacobs Godshuis het Het Open Huis in Boerhavewijk en sinds twee jaar ook in Molenwijk. Het Open Huis is een actief maatschappelijk centrum in Haarlem en open voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd en humeur.

Het Open Huis organiseert onder meer een inloopspreekuur voor de wijk, huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen, een wekelijkse ontmoetingsmaaltijd, samenkomsten, huiskringen en cursussen.