Criteria

Verdeling giftenbudget
Het jaarlijks giftenbudget wordt verdeeld over twee categorieën:

 • 85% tot max 90% komt ten goede aan inwoners van Haarlem en directe omgeving (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
 • Maximaal 10 % wordt besteed aan de categorie Nederland, buiten de hierboven genoemde regio.

Criteria voor ondersteuning
Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen ten goede te komen aan één van onderstaande criteria:

 • Hulp bij armoede
 • Zorg/ondersteuning/preventie voor specifieke doelgroepen
 • Bevorderen inclusieve samenleving voor specifieke doelgroepen
 • Zingeving
 • Noodhulp
 • Instandhouding katholiek gedachtegoed/erfgoed

Doelgroepen
Binnen deze categorieën worden de volgende specifieke doelgroepen onderscheiden:

 • kinderen/jongeren
 • Ouderen
 • Gezinnen
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • (Ex-)gedetineerden
 • Daklozen
 • Vrijwilligersnetwerken