Verdeling giftenbudget
Het jaarlijks giftenbudget wordt verdeeld over twee categorieën:

 • 85% tot max 90% komt ten goede aan inwoners van Haarlem en directe omgeving (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
 • Maximaal 10 % wordt besteed aan de categorie Nederland, buiten de hierboven genoemde regio.

Criteria voor ondersteuning
Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen ten goede te komen aan één van onderstaande criteria:

 • Hulp bij armoede
 • Zorg/ondersteuning/preventie voor specifieke doelgroepen
 • Bevorderen inclusieve samenleving voor specifieke doelgroepen
 • Zingeving
 • Noodhulp
 • Instandhouding katholiek gedachtegoed/erfgoed

Doelgroepen
Binnen deze categorieën worden de volgende specifieke doelgroepen onderscheiden:

 • kinderen/jongeren
 • Ouderen
 • Gezinnen
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • (Ex-)gedetineerden
 • Daklozen
 • Vrijwilligersnetwerken

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis, of één van de aan ons verbonden stichtingen. Daarbij is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstelling van één van de stichtingen valt. Zie hiervoor ook de criteria onder het formulier.

Let op: Ondersteuningsverzoeken worden ingediend door een organisatie (bv stichting, vereniging, kerkelijke instelling). Aan individuele hulpaanvragers wordt geen steun gegeven. Indien voor een bepaald project een meerjarige subsidie wordt toegekend dan gebeurt dit onder voorwaarde dat Sint Jacobs Godshuis jaarlijks een tussenevaluatie ontvangt.

Het college van regenten vergadert maandelijks. In alle vergaderingen worden de ingediende donatieverzoeken behandeld. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt normaliter vier tot acht weken. Indien het college nadere informatie over het donatieverzoek nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen, krijgt u hiervan normaliter binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek bericht.  Als het nog geen vaste relatie van het Godshuis betreft dient de aanvraag o.a. te bestaan uit:

  Gewaarmerkte statuten van de organisatie

  Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (getekend en niet ouder dan één jaar)

   

  ​Bij aanvragen om een éénmalige donatie van meer dan € 3.000 of meerjarige bijdragen dienen daarnaast te worden toegezonden:

  Jaarrekening (balans & resultatenrekening)  van de afgelopen twee boekjaren

  Inhoudelijk jaarverslag

  Exploitatiebegroting van het lopende/komende jaar

  Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis, of één van de aan ons verbonden stichtingen. Daarbij is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstelling van één van de stichtingen valt. Zie hiervoor ook de criteria onder het formulier.

  Let op: Ondersteuningsverzoeken worden ingediend door een organisatie (bv stichting, vereniging, kerkelijke instelling). Aan individuele hulpaanvragers wordt geen steun gegeven. Indien voor een bepaald project een meerjarige subsidie wordt toegekend dan gebeurt dit onder voorwaarde dat Sint Jacobs Godshuis jaarlijks een tussenevaluatie ontvangt.

  Het college van regenten vergadert maandelijks. In alle vergaderingen worden de ingediende donatieverzoeken behandeld. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt normaliter vier tot acht weken. Indien het college nadere informatie over het donatieverzoek nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen, krijgt u hiervan normaliter binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek bericht.   Als het nog geen vaste relatie van het Godshuis betreft dient de aanvraag o.a. te bestaan uit:

   Gewaarmerkte statuten van de organisatie

   Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (getekend en niet ouder dan één jaar)

    

   ​Bij aanvragen om een éénmalige donatie van meer dan € 3.000 of meerjarige bijdragen dienen daarnaast te worden toegezonden:

   Jaarrekening (balans & resultatenrekening)  van de afgelopen twee boekjaren

   Inhoudelijk jaarverslag

   Exploitatiebegroting van het lopende/komende jaar

    

   Giften in Zuid-Kennemerland
   Stem in de Stad
   Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.
   VPSG: exploitatie
   Back on Track
   DSG “De Sluis”
   Inloophuis Kennemerland
   Voedselbank
   Wereldkeuken
   Weekendacademie
   Stichting Ruyssenaars-Schenk
   Welzijn Bloemendaal: nabestaandendossier
   De Baan: zomerprojecten
   Welzijn Bloemendaal: survivalkamp 2020
   SailWise
   Jeugdfonds Sport & Cultuur
   Taalcoaches Zuid-Kennemerland: Kookproject
   Antoniusgemeenschap: Antonius Kookt
   Vier het leven
   HoldFast Phoenix:
   Stichting Vaarwens
   ​Museum Het Dolhuys
   Stichting Present
   Het Open Huis
   Stadsklooster
   ​Het Buitenhof: aangepaste vakanties
   NIG Noord-Holland: hek begraafplaats
   Stichting Wielewaal: Herstel van Vitaliteit
   Stichting Jong023: De Haarlemse Kinderkrant
   Gewoon Bijzonder
   Youth for Christ
   Zebra-Zorg: Frisse neuzen
   Geloven in de kathedraal
   Antonius Kookt: High Teas
   Hospice De Heideberg
   Het Open Huis: sociale koffiebar
   bijdrage laptops Haarlem College
   bijdrage Tijssen: huurderving
   bijdrage Twaalf Apostelen

   Bestedingen uit erfenis Coelombie
   Lotuscollege
   JINC-Kennemerland
   Brownies & Downies
   Fonds Urgente Noden

   Landelijk
   Catharijne Convent: Feest!
   Klooster op Wielen

   Buitenland
   Jeanne Geraads: school Ethiopië

   giften_2019_def.xlsx
   Bestand downloaden

    

   verstrekte_giften_2018.pdf
   Bestand downloaden

    

   verstrekte_giften_2017.pdf
   Bestand downloaden

    

   verstrekte_giften_2016.pdf
   Bestand downloaden