Verdeling giftenbudget
Het jaarlijks giftenbudget wordt verdeeld over twee categorieën:

 • 85% tot max 90% komt ten goede aan inwoners van Haarlem en directe omgeving (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
 • Maximaal 10 % wordt besteed aan de categorie Nederland, buiten de hierboven genoemde regio.

Criteria voor ondersteuning
Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen ten goede te komen aan één van onderstaande criteria:

 • Hulp bij armoede
 • Zorg/ondersteuning/preventie voor specifieke doelgroepen
 • Bevorderen inclusieve samenleving voor specifieke doelgroepen
 • Zingeving
 • Noodhulp
 • Instandhouding katholiek gedachtegoed/erfgoed

Doelgroepen
Binnen deze categorieën worden de volgende specifieke doelgroepen onderscheiden:

 • kinderen/jongeren
 • Ouderen
 • Gezinnen
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • (Ex-)gedetineerden
 • Daklozen
 • Vrijwilligersnetwerken

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis, of één van de aan ons verbonden stichtingen. Daarbij is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstelling van één van de stichtingen valt. Zie hiervoor ook de criteria onder het formulier. Indien uw aanvraag reeds volgens een eigen format is opgesteld mag u het ook via e-mail naar ons sturen. Zorg wel dat de gevraagde gegevens vermeld worden.

Let op: Ondersteuningsverzoeken worden ingediend door een organisatie (bv stichting, vereniging, kerkelijke instelling). Aan individuele hulpaanvragers wordt geen steun gegeven. Indien voor een bepaald project een meerjarige subsidie wordt toegekend dan gebeurt dit onder voorwaarde dat Sint Jacobs Godshuis jaarlijks een tussenevaluatie ontvangt.

Het college van regenten vergadert maandelijks. In alle vergaderingen worden de ingediende donatieverzoeken behandeld. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt normaliter vier tot acht weken. Indien het college nadere informatie over het donatieverzoek nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen, krijgt u hiervan normaliter binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek bericht.  Als het nog geen vaste relatie van het Godshuis betreft dient de aanvraag o.a. te bestaan uit:

  Gewaarmerkte statuten van de organisatie

  Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (getekend en niet ouder dan één jaar)

   

  ​Bij aanvragen om een éénmalige donatie van meer dan € 3.000 of meerjarige bijdragen dienen daarnaast te worden toegezonden:

  Jaarrekening (balans & resultatenrekening)  van de afgelopen twee boekjaren

  Inhoudelijk jaarverslag

  Exploitatiebegroting van het lopende/komende jaar

  Giften in Zuid-Kennemerland
  Stem in de Stad
  Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.
  VPSG: exploitatie
  Back on Track
  DSG “De Sluis”
  Inloophuis Kennemerland
  Voedselbank
  Wereldkeuken
  Weekendacademie
  Stichting Ruyssenaars-Schenk
  Welzijn Bloemendaal: nabestaandendossier
  De Baan: zomerprojecten
  Welzijn Bloemendaal: survivalkamp 2020
  SailWise
  Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Taalcoaches Zuid-Kennemerland: Kookproject
  Antoniusgemeenschap: Antonius Kookt
  Vier het leven
  HoldFast Phoenix:
  Stichting Vaarwens
  ​Museum Het Dolhuys
  Stichting Present
  Het Open Huis
  Stadsklooster
  ​Het Buitenhof: aangepaste vakanties
  NIG Noord-Holland: hek begraafplaats
  Stichting Wielewaal: Herstel van Vitaliteit
  Stichting Jong023: De Haarlemse Kinderkrant
  Gewoon Bijzonder
  Youth for Christ
  Zebra-Zorg: Frisse neuzen
  Geloven in de kathedraal
  Antonius Kookt: High Teas
  Hospice De Heideberg
  Het Open Huis: sociale koffiebar
  bijdrage laptops Haarlem College
  bijdrage Tijssen: huurderving
  bijdrage Twaalf Apostelen

  Bestedingen uit erfenis Coelombie
  Lotuscollege
  JINC-Kennemerland
  Brownies & Downies
  Fonds Urgente Noden

  Landelijk
  Catharijne Convent: Feest!
  Klooster op Wielen

  Buitenland
  Jeanne Geraads: school Ethiopië

  giften_2019_def.xlsx
  Bestand downloaden

   

  verstrekte_giften_2018.pdf
  Bestand downloaden

   

  verstrekte_giften_2017.pdf
  Bestand downloaden

   

  verstrekte_giften_2016.pdf
  Bestand downloaden