Verdeling giftenbudget
Het jaarlijks giftenbudget wordt verdeeld over twee categorieën:

 • 85% tot max 90% komt ten goede aan inwoners van Haarlem en directe omgeving (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
 • Maximaal 10 % wordt besteed aan de categorie Nederland, buiten de hierboven genoemde regio.

Criteria voor ondersteuning
Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen ten goede te komen aan één van onderstaande criteria:

 • Hulp bij armoede
 • Zorg/ondersteuning/preventie voor specifieke doelgroepen
 • Bevorderen inclusieve samenleving voor specifieke doelgroepen
 • Zingeving
 • Noodhulp
 • Instandhouding katholiek gedachtegoed/erfgoed

Doelgroepen
Binnen deze categorieën worden de volgende specifieke doelgroepen onderscheiden:

 • kinderen/jongeren
 • Ouderen
 • Gezinnen
 • Mensen met een migratieachtergrond
 • (Ex-)gedetineerden
 • Daklozen
 • Vrijwilligersnetwerken

Indien u een aanvraag wil indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstellingen van het giftenbeleid. Zie hiervoor de criteria.

Indien uw aanvraag reeds volgens een eigen format is opgesteld mag u het ook via e-mail naar ons sturen. Zorg wel dat de gevraagde gegevens vermeld worden.

Let op: Ondersteuningsverzoeken worden ingediend door een organisatie (bv stichting, vereniging, kerkelijke instelling). Aan individuele hulpaanvragers wordt geen steun gegeven. Indien voor een bepaald project een meerjarige subsidie wordt toegekend dan gebeurt dit onder voorwaarde dat Sint Jacobs Godshuis jaarlijks een tussenevaluatie ontvangt.

Het college van regenten vergadert maandelijks. In alle vergaderingen worden de ingediende donatieverzoeken behandeld. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt normaliter vier tot acht weken. Indien het college nadere informatie over het donatieverzoek nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen, krijgt u hiervan normaliter binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek bericht.

Heroriëntering

In 2022/2023 heeft het College van Regenten een uitgebreid heroriënteringstraject doorlopen. Momenteel wordt gewerkt aan een praktische invulling van de vernieuwde doelstellingen.

Als gevolg hiervan zal Sint Jacobs Godshuis zich deels gaan richten op een meer specifieke doelgroep, namelijk ‘jongeren van 15-25 jaar uit de regio Zuid Kennemerland die niet in de juiste uitgangspositie zijn om zelfstandig hun leven productief vorm te geven en die hierdoor het risico lopen om voor langere tijd op achterstand te komen.’ Daarnaast zal de wijze van ondersteuning veranderen.

Eén en ander betekent dat u er rekening mee moet houden dat minder aanvragen gehonoreerd zullen worden.

Giften in Zuid-Kennemerland
Stem in de Stad
Fonds Urgente Noden Haarlem e.o.
VPSG: exploitatie
Back on Track
DSG “De Sluis”
Inloophuis Kennemerland
Voedselbank
Wereldkeuken
Weekendacademie
Stichting Ruyssenaars-Schenk
Welzijn Bloemendaal: nabestaandendossier
De Baan: zomerprojecten
Welzijn Bloemendaal: survivalkamp 2020
SailWise
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Taalcoaches Zuid-Kennemerland: Kookproject
Antoniusgemeenschap: Antonius Kookt
Vier het leven
HoldFast Phoenix:
Stichting Vaarwens
​Museum Het Dolhuys
Stichting Present
Het Open Huis
Stadsklooster
​Het Buitenhof: aangepaste vakanties
NIG Noord-Holland: hek begraafplaats
Stichting Wielewaal: Herstel van Vitaliteit
Stichting Jong023: De Haarlemse Kinderkrant
Gewoon Bijzonder
Youth for Christ
Zebra-Zorg: Frisse neuzen
Geloven in de kathedraal
Antonius Kookt: High Teas
Hospice De Heideberg
Het Open Huis: sociale koffiebar
bijdrage laptops Haarlem College
bijdrage Tijssen: huurderving
bijdrage Twaalf Apostelen

Bestedingen uit erfenis Coelombie
Lotuscollege
JINC-Kennemerland
Brownies & Downies
Fonds Urgente Noden

Landelijk
Catharijne Convent: Feest!
Klooster op Wielen

Buitenland
Jeanne Geraads: school Ethiopië

giften_2019_def.xlsx
Bestand downloaden

 

verstrekte_giften_2018.pdf
Bestand downloaden

 

verstrekte_giften_2017.pdf
Bestand downloaden

 

verstrekte_giften_2016.pdf
Bestand downloaden