Doelstellingen en Beleid

Het Sint Jacobs Godshuis is een instelling van de rooms-katholieke kerk en bezit rechtspersoonlijkheid volgens het kerkelijk recht. Het Godshuis beoogt niet het maken van winst. Het bestuur wordt gevormd door een college van regenten.

Het statutaire doel van het Sint Jacobs Godshuis is:

a. de verzorging in Zuid-Kennemerland in de ruimste zin des woords van zieken, bejaarden en alleenstaanden,​
b. het besturen, alsmede het ondersteunen, in standhouden en bevorderen van de werkzaamheden van:

  1. Stichting het Vrouwe- of Verwershofje
  2. Stichting het Hofje de Twaalf Apostelen
  3. Stichting Tijssen
  4. Stichting het Hofje van Loo
  5. Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland
  6. Stichting Paulushof
  7. Stichting Hoogtepunt​

c. in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het college van regenten, het verlenen van hulp en bijstand van materiële of immateriële aard waar ook
ter wereld.

De laatste vijftien jaar is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden. Dit wordt gerealiseerd door het giftenbeleid en het uitvoeren van projecten (zie Giftenbeleid).​

statuten_sjg