Verkorte jaarrekening 2022

exploitatiebegroting_2021.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_2020.pdf
Bestand downloaden

 

exploitatiebegroting_2020.pdf
Bestand downloaden

 

jaarverslag_godshuis_2019_compleet.pdf
Bestand downloaden

 

exploitatiebegroting_2019.pdf
Bestand downloaden

 

bestuursverslag_2018.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_2018.pdf
Bestand downloaden

 

exploitatiebegroting_2018.pdf
Bestand downloaden

 

bestuursverslag_2017.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_2017.pdf
Bestand downloaden

 

bestuursverslag_godshuis_2016.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_godshuis_2016.pdf
Bestand downloaden

 

standaardform-publicatieplicht-fondsen-sjg.pdf
Bestand downloaden

 

In het voorjaar van Algemeen
Het Sint Jacobs Godshuis is vanaf de oprichting een rooms-katholiek fonds dat zich inzet voor de armen en voor het huisvesten, verzorgen en verplegen van bejaarden, wezen, vondelingen en verlaten kinderen in met name Zuid-Kennemerland.

Na het afstoten van het bejaardenverzorgingshuis en het verpleeghuis in 1995 is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden, wat tot uitdrukking komt in het giftenbeleid en het actief ter hand nemen van projecten.

In het voorjaar van 2021 is het giftenbeleid van Sint Jacobs Godshuis, het Fonds Coelombie, het TBC-fonds en Stichting Nota 70 onder de loep genomen en aangepast aan de huidige tijd.

Hieronder staan de links naar de meest recente

giftenbeleid_sjg.docx
Bestand downloaden

 

giftenbeleid_fonds_coelombie.docx
Bestand downloaden

 

giftenbeleid_tbc-fonds.docx
Bestand downloaden

 

giftenbeleid_nota_70.docx
Bestand downloaden

Het Sint Jacobs Godshuis is een instelling van de rooms-katholieke kerk en bezit rechtspersoonlijkheid volgens het kerkelijk recht. Het Godshuis beoogt niet het maken van winst. Het bestuur wordt gevormd door een college van regenten.

Het statutaire doel van het Sint Jacobs Godshuis is:

a. de verzorging in Zuid-Kennemerland in de ruimste zin des woords van zieken, bejaarden en alleenstaanden,​
b. het besturen, alsmede het ondersteunen, in standhouden en bevorderen van de werkzaamheden van:

  1. Stichting het Vrouwe- of Verwershofje
  2. Stichting het Hofje de Twaalf Apostelen
  3. Stichting Tijssen
  4. Stichting het Hofje van Loo
  5. Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland
  6. Stichting Paulushof
  7. Stichting Hoogtepunt​

c. in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het college van regenten, het verlenen van hulp en bijstand van materiële of immateriële aard waar ook
ter wereld.

De laatste vijftien jaar is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden. Dit wordt gerealiseerd door het giftenbeleid en het uitvoeren van projecten (zie Giftenbeleid).​

statuten_sjg