Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen

Samenwerking

In 1938 richtte mevrouw E.J. van Waveren-Resink de “Flatstichting vóór Vrouwen dóór Vrouwen” op om “een goede huisvesting voor alleenstaande vrouwen te bevorderen” zoals vermeld stond in de eerste statuten. In deze tijd waren de woonomstandigheden en de mogelijkheden voor alleenstaande vrouwen om onafhankelijk te wonen slecht.

Om de doelstellingen van de stichting te realiseren werd in 1938 de villa aan het Kenaupark 6 aangekocht. Dit pand moest ingrijpend verbouwd worden om geschikt te worden voor huisvesting van alleenstaanden. Hiervoor benaderde mevrouw Van Waveren de jonge architect G. Rietveld. Rietveld bouwde in de villa 12 éénkamerwoningen, die allemaal verschillend zijn.
Na de verbouwing kreeg het pand de naam EKAWO, dat staat voor Een Kamer Woningen.

Nadat in 1958 ook de villa Kenaupark 8 door de stichting was aangekocht en verbouwd, boden de huizen woonruimte aan 32 vrouwen en één conciërge-echtpaar.

In de loop van de twintigste eeuw zijn de huisvestingsmogelijkheden voor alleenstaande vrouwen zodanig gewijzigd dat zij niet meer gezien behoeven te worden als een specifieke doelgroep.

In 2007 hebben het bestuur en de Raad van Toezicht van de flatstichting samenwerking gezocht met het Jacobs Godshuis in verband met het benoemen van een nieuwe doelgroep van alleenstaande vrouwen die wel specifieke problemen met huisvesting hebben.

​Als uitgangspunt voor de samenwerking had de Stichting o.a. gesteld dat als tweede doelstelling van de stichting statutair zou worden vastgelegd het instandhouden van de twee monumentale villa’s aan het Kenaupark, inclusief de nog aanwezige interieurkenmerken van de hand van architect Rietveld in Kenaupark 6.

Daarnaast werd als voorwaarde gesteld dat de bestuursleden bij voorkeur van het vrouwelijke geslacht dienen te zijn. De voorzitter moet te allen tijde een vrouw zijn. Ook deze voorwaarden zijn vastgelegd in de statuten van 6 november 2008.

Sinds de ingrijpende restauratie en verbouwing in de jaren negentig van de vorige eeuw omvatten de twee panden dertig één- en tweekamerwoningen, elk met een eigen keuken, douche en toilet. De villa’s staan in een grote gemeenschappelijke tuin met daarin ook een ruime (privé)parkeerplaats.
Beide panden zijn rijksmonument.

In 2011 zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd en zijn isolerende voorzieningen aan daken en beglazing van de beide villa’s aangebracht.

In september 2018 zijn beide panden verkocht aan NV Stadsherstel. Het bestuur heeft nieuwe doelen geformuleerd voor de toekomst en nieuwe statuten opgesteld om een doorstart te kunnen maken. De banden met Sint Jacobs Godshuis zijn daarbij verbroken.