Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys

In 1440 schonk Claes Brenssoenszoon een huis in de Klerksteeg (nu Bakenesserstraat) aan de kapel op Bakenes “om den rechten armen dairin te logieren ende te leggen”. Dit werd het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis waar arme vrouwelijke reizigers twee nachten mochten logeren. In ditzelfde jaar schonk Jan Claes Dierdtsen aan het gilde van het Heilig Kruis een kapel en een gasthuis met twee kamers: het Sint Antonie Gasthuys. Als gevolg van financiële problemen werd in 1726 het Antonie Gasthuys aan de Schalkwijkerpoort opgeheven. De gebouwen werden verkocht. De nog aanwezige goederen en bewoonsters werden overgebracht naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuys dat vanaf dat moment Vrouwe- en Antonie Gasthuys heette.

In 1786 verhuisden de bewoonsters naar het huidige hofje in het Klein Heiligland. Voor de oude vrouwen betekende dit een grote verbetering: in het oude hofje moesten zij met negen personen één kamer met bedsteden delen. Nu kreeg ieder een eigen huisje.

In verband met o.a. het scheppen van waarborgen om de continuïteit van het bestuur en de stichting te garanderen zijn op 5 maart 2008 de statuten van deze stichting gewijzigd. Het bestuur is uitgebreid tot vijf personen, waarvan er drie benoemd worden door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en twee door het Sint Jacobs Godshuis.

Het statutaire doel van de stichting is in het bijzonder het huisvesten van personen die bereid zijn het statutaire doel van instandhouding van het monument te behartigen teneinde de beste waarborg te verkrijgen voor een duurzame goede staat van het onroerend goed.

Het hofje bestaat uit een hoofdgebouw met op de begane grond een regentenkamer en twee appartementen. In de zijvleugels bevinden zich in totaal zes woningen.