Bestuursverslag 2023

Het bestuursverslag van het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis over 2023 is gereed en te zien via onderstaande link.

Bestuursverslag 2023