Bestuursverslag 2022

Het bestuursverslag van het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis, met daarin opgenomen een verkorte jaarrekening, is beschikbaar.

Bestuursverslag 2022

 

In de rubriek ‘Verscholen Haarlem’ verscheen een vierluik over ‘ons’ Rosenstock-Huessy Huis. Lysbeth Jan Bette Heinricxzoon, een Haarlemse weduwe, besloot in 1437 haar huis aan de huidige Antoniestraat te bestemmen tot gasthuis voor arme lieden. Zij koos als naam Het Sint Jacobs Gasthuis – wat later werd veranderd in Sint Jacobs Godshuis.

Al vrij snel werden een aantal omliggende panden bij het Sint Jacobs Gast-/Godshuis gevoegd en ontstond een gebouwencomplex. De ingang kwam te liggen aan de Hagestraat 10 en dat is ook nu nog de ‘hoofdingang’. De gebouwen hebben eeuwenlang onderdak geboden aan ‘zorgbehoeftigen’, waarbij de activiteiten steeds werden aangepast aan de veranderende maatschappelijke hulpvraag. Daarnaast functioneert het gebouw al sinds de ‘oprichting’ in 1437 als startpunt en pleisterplaats voor pelgrims die onderweg zijn naar Santiago de Compostela.

Woon-, leef- en werkgemeenschap
In 1966 is Sint Jacobs Godshuis vertrokken en uiteindelijk in 2003 verhuisd naar de huidige locatie bij Sint Jacob in de Hout. Het ‘oude’ pand werd enkele jaren later gekocht door een viertal echtparen, die er de Vereniging Rosenstock-Huessy startten. Een woon-, leef- en werkgemeenschap waar ook ruimte is voor mensen die het om uiteenlopende redenen tijdelijk niet redden in de maatschappij. Ook anno 2023 zit er nog een woongroep in de panden en is er plaats voor (begeleid) wonen, in het bijzonder voor mensen met een autistische stoornis.

Hoewel Sint Jacobs Godshuis al bijna 60 jaar weg is uit het pand, maakt dat nog altijd onderdeel uit van onze geschiedenis. Dat wordt extra benadrukt door de Jacobsschelp én de gevelsteen met ‘Sint Jacobs Godshuis’ aan de voorzijde van het pand. Erg leuk en bijzonder dus om te zien dat de Haarlemse illustrator Eric J. Coolen een vierluik tekende, dat voorzien van historische informatie in Haarlems Dagblad werd afgedrukt.

Van links naar rechts: de ingang aan de Hagestraat, achterzijde/binnenterrein vanaf de Antoniestraat, een pelgrim onderweg naar Santiago de Compostela en de Duitse filosoof Rosenstock Huessy.

Illustraties: (c) Eric J. Coolen.

Op vrijdag 21 oktober 2022 zijn in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de KoepelKathedraal) een aantal nieuwe kunstwerken overgedragen aan de Stichting Kathedrale Basiliek. Hiermee is ook de in 2004 aangevangen restauratie van de Koepelkathedraal afgerond. Bij deze gelegenheid ontvingen drie voormalige bestuursleden van de Stichting een pauselijke onderscheiding voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de Koepelkathedraal.

Wim Eggenkamp, de onvermoeibare voormalige voorzitter van de stichting, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Wim is tevens jarenlang regent geweest van Sint Jacobs Godshuis. Ineke Hetem, voormalig secretaris van onze stichting, draagt voortaan het ereteken als Ridder in de Orde van Sint-Sylvester. Ineke was van 2002 tot 2017 bestuurssecretaris van Sint Jacobs Godshuis. Dezelfde hoge onderscheiding ontving Hendrik Duits.

Het College van het Sint Jacobs Godshuis wenst de gedecoreerden van harte proficiat met de hen verleende onderscheidingen.

Bestuursverslag over 2020 Sinds het voorjaar van 2020 zijn we in rare, angstige tijden beland! Inmiddels is duidelijk dat wij zo bevoorrecht zijn dat een groot deel van de volwassen Nederlandse bevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus en dat de beperkende maatregelen, op de 1,5 meter na, eind juni 2021 zijn komen te vervallen. Juist in deze onzekere tijden worden de noden van de minder bedeelden extra zichtbaar en voor hen extra voelbaar. Zo was aanvankelijk bijvoorbeeld de inloop van het Open Huis gesloten en ook het aanloopcentrum van Stem in de Stad; de maaltijdvoorzieningen van beide organisaties waren noodgedwongen stopgezet, dan wel als afhaalconcept voortgezet.

bestuursverslag_2020

​Het Hofje Van Loo is natuurlijk een plaatje. En dan niet alleen de witte huisjes, maar vooral de combinatie van een groene tuin met pomp en paadjes te samen met de kleine woningen rondom zorgen vanaf de straat door de spijlen van het hek voor dat idyllische beeld.

Eind 2019 waren er terechte zorgen over juist de situatie van die tuin. Sommige aanplant had duidelijk zijn mooiste tijd gehad, bedden waren ingezakt, de grond te arm. Er werd gezocht naar een nieuwe aanpak met een nieuwe tuinman, die de gazons en de beplanting tot nieuw leven kon wekken. Maar tegelijkertijd broedde het bij de hofdames. Ook zij waren al enige tijd in de weer om de samenhang en samenwerking  tussen de dames op te krikken. Dat resulteerde in het initiatief van de hoftuindames, dat samenviel met de eerste offerte van de nieuwe tuinman.

Kortweg kwam het voorstel hier op neer, dat de hofdames het kleine dagelijkse onderhoud van de tuin op zich zouden nemen, zoals grasmaaien, kanten knippen, soms een plantje of bloempje plaatsen en dat de tuinman meer de grote beurten ging verzorgen van struiken bijhouden, snoeiwerk en grondverbetering. Heel concreet betekende deze samenwerking een aanzienlijke bezuiniging op de contractkosten met de hovenier, maar zeker zo belangrijk een verbetering van de cohesie op het hof. De regenten zorgden voor een maaimachine, voor een kantenschaar en voor een budget voor kleine verbeteringen en de hofdames gingen aan de slag.

Afgesproken werd om het resultaat na één seizoen te evalueren, maar rijdende door de Barrevoetestraat en een blik door het hekwerk werpend kan je nu vaststellen dat het er keurig en vrolijk uitziet. En zelfs is er in onze tropische dagen plotseling een zwembadje op het gazon verschenen waarvan door menige hofdame gebruik wordt gemaakt voor een koele duik.

​Het straatbeeld in de Haarlemse binnenstad verandert iedere decembermaand weer in een sprankelend lichtjesfeest met alle versieringen boven de winkelstraten, aan de winkelpuien en natuurlijk in de etalages. Dit jaar is daarbij een extra attractie de pas aangebrachte verlichting van de oude Bavo, die nu in een nieuwe gloed boven alles uit torent.

Maar er is nog een extraatje bijgekomen, want in de Barrevoetestraat met zijn vele winkels was in vroeger dagen ter plaatse van het Hofje van Loo de vrolijke schittering van lichtjes even onderbroken. Immers daar was het brede hekwerk, dat de stille binnentuin van het hof scheidde van de straat. Maar dit jaar is deze hofjestuin plotseling versierd met een uitbundige kersttooi, die vrolijk haar lichtjes laat schijnen over de witte huisjes van het hof. Dat is te danken aan het initiatief van de bewoonsters van het hof, die de tuin in deze wintermaand mooi hebben opgesierd. Hadden ze deze zomer nog het spartelbad opgeblazen op het gras, nu zijn het lichtjes die er schijnen. Ieder jaargetijde kent zo zijn mogelijkheden en dat wordt nu dankzij deze actieve dames nu goed benut.