Actueel

Het bestuursverslag van het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis over 2023 is gereed en te zien via onderstaande link. Bestuursverslag 2023

In de rubriek ‘Verscholen Haarlem’ verscheen een vierluik over ‘ons’ Rosenstock-Huessy Huis. Lysbeth Jan Bette Heinricxzoon, een Haarlemse weduwe, besloot in 1437 haar huis aan de huidige Antoniestraat te bestemmen tot gasthuis voor arme lieden. Zij koos als naam Het Sint Jacobs Gasthuis – wat later werd veranderd in Sint Jacobs Godshuis. Al vrij snel […]

Op vrijdag 21 oktober 2022 zijn in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de KoepelKathedraal) een aantal nieuwe kunstwerken overgedragen aan de Stichting Kathedrale Basiliek. Hiermee is ook de in 2004 aangevangen restauratie van de Koepelkathedraal afgerond. Bij deze gelegenheid ontvingen drie voormalige bestuursleden van de Stichting een pauselijke onderscheiding voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet voor […]

Bestuursverslag over 2020 Sinds het voorjaar van 2020 zijn we in rare, angstige tijden beland! Inmiddels is duidelijk dat wij zo bevoorrecht zijn dat een groot deel van de volwassen Nederlandse bevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus en dat de beperkende maatregelen, op de 1,5 meter na, eind juni 2021 zijn komen te vervallen. Juist […]

​Het Hofje Van Loo is natuurlijk een plaatje. En dan niet alleen de witte huisjes, maar vooral de combinatie van een groene tuin met pomp en paadjes te samen met de kleine woningen rondom zorgen vanaf de straat door de spijlen van het hek voor dat idyllische beeld. Eind 2019 waren er terechte zorgen over […]

​Het straatbeeld in de Haarlemse binnenstad verandert iedere decembermaand weer in een sprankelend lichtjesfeest met alle versieringen boven de winkelstraten, aan de winkelpuien en natuurlijk in de etalages. Dit jaar is daarbij een extra attractie de pas aangebrachte verlichting van de oude Bavo, die nu in een nieuwe gloed boven alles uit torent. Maar er […]