Stichting Fondsen Blommert en Dreeger

Samenwerking

In januari 2008 benaderde de heer J.N. van Bemmel uit Antwerpen, rentmeester van de Fondsen Het Roomsch Katholiek Armenkantoor van Augustinus Alstenus Blommert en Dreeger, het college met het oog op mogelijke samenwerking.

Pastoor Augustinus Alstenus Blommert werd op 23 januari 1623 aangesteld tot kapelaan van de stad Haarlem. Bij zijn overlijden op 14 november 1659 bleek dat hij tot algeheel erfgenaam benoemd had “de gemeene armen van de katholycke religie binnen deser Stadt Haerlem”. In 1665 werd achter de Lange Veerstraat 21 het “Broodkantoor van Pastoor Blommert” gevestigd.

Mejuffrouw Elisabeth Dreeger had bij testament bepaald dat van de opbrengst van haar nalatenschap de helft moest worden besteed aan kerksieraden voor de katholieke kerken van Haarlem en de andere helft aan een wekelijkse uitkering van vijftig cent aan dertien behoeftige katholieke vrouwen. Met deze uitkering belastte zij de beheerders van het Blommertfonds.

Om het rijksmonument in de Lange Veerstraat in stand te houden en in verband met de continuïteit in het bestuur besloten de fondsbeheerder, de heer Van Bemmel en het college van regenten tot de oprichting van een nieuwe stichting waarin de vermogens van de fondsen Blommert en Dreeger zouden worden opgenomen.
Op 25 augustus 2008 werd de Stichting Fondsen Blommert en Dreeger opgericht.

Het vermogen van de fondsen Blommert en Dreeger bestaat uit o.a. een drietal namenborden, enkele schilderijen en enkele historische meubels. Een van de schilderijen, het portret van pastoor
A.A. Blommert geschilderd door J.C. Verspronck, is te zien in het Frans Halsmuseum. Het schilderij is in langdurige bruikleen gegeven aan dit museum.

In 2008 zijn de namenborden van de fondsenbeheerders gerestaureerd en heeft de heer W.G.M. Cerutti een boek over de geschiedenis van beide fondsen geschreven.

In de jaren 2009 en 2010 vond een grondige restauratie plaats van het Broodkantoor. Na deze restauratie werd de oorspronkelijke inventaris grotendeels teruggeplaatst.

Sinds 1 januari 2019 wordt deze stichting volledig bestuurd door het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis.

Zie ook www.blommertendreeger.nl