Stichting Hoogtepunt

Verantwoording 2022

ANBI-formulier

Verantwoording 2021

Jaarrekening | ANBI-formulier

 

Op 29 december 1979 richtte de achtenzestig jarige mejuffrouw Elsa Hidde Nijland de Stichting Hoogtepunt op zodat ook na haar overlijden haar levensdoel “het behartigen van de belangen van lichamelijk gehandicapte jongeren” zou worden voortgezet.

De naam van de stichting “Hoogtepunt” refereert aan haar bungalow op het hoogste punt van het dorp Vogelenzang.

Twintig jaar na de oprichting, op 29 december 1999, kwam de stichting Hoogtepunt onder de hoede van het Sint Jacobs Godshuis. Mejuffrouw Hidde Nijland overleed op 22 februari 2002 en benoemde de Stichting Hoogtepunt tot haar enig erfgenaam.

Tijdens haar leven had mejuffrouw Hidde Nijland kennis gemaakt met de Paulushof. Deze woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten sprak haar zo zeer aan dat zij dit als een mogelijkheid opperde om haar levensdoel voort te zetten.

In 2007 werd besloten om samen met Woonmaatschappij (nu Ymere) een “Fokusproject” in de binnenstad van Haarlem te bouwen. In een Fokusproject wonen lichamelijk gehandicapten verspreid in een straal van driehonderd meter rond een ADL-post, van waaruit dag en nacht ondersteuning wordt geboden. ADL: Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen.

Een Fokuswoning voor één persoon moet minimaal 105 m2 zijn en moet behoren tot de sociale huurklasse.

In 2008 zond het college van zorgverzekeringen een positieve beschikking voor de stichting van 14 Fokusappartementen in het Raaksgebied, 2 Fokusappartementen in het Vincentius Carré aan de Zoetestraat en de bouw van de ADL-eenheid. Van de 14 Fokuswoningen in het Raaksgebied zijn zeven appartementen eigendom van de Stichting Hoogtepunt. De centrale hulppost is ondergebracht in het pand Gedempte Oude Gracht 40 dat Stichting Hoogtepunt in 2009 verwierf.

In 2011 konden de Fokuswoningen en de ADL-post in gebruik worden genomen. In februari 2012 is het “Fokusproject Raaks te Haarlem” feestelijk geopend.

zie ook www.stichtinghoogtepunt.nl