Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot

RSIN nr.: 858486192
Secretariaat:
Emauslaan 6
2012 PH Haarlem
023 5363976
secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl

In Memoriam Mgr Martin J. de Groot
Op 20 april jl. overleed Mgr Martin J. de Groot, oprichter en begunstiger van het Muziekfonds dat zijn naam draagt.
Mgr De Groot werd op 3 september 1933 geboren in Amsterdam. Hij groeide op in een gezin waar hem liefde voor muziek werd bijgebracht. Tijdens zijn studietijd als seminarist in Warmond en later in Rome ontwikkelde Mgr De Groot kennis en passie voor de kerkmuziek en in het bijzonder voor de Gregoriaanse zang.
Na een bijzondere carrière als priester en kerkbestuurder, Mgr De Groot was onder meer Vicaris-Generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, besloot hij zijn nalatenschap toe te vertrouwen aan het Sint Jacobs Godshuis.

Hiertoe werd in 2018 de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht. Doelstelling van de stichting is de katholieke kerkmuziek te bevorderen in drie kerken waarmee Mgr De Groot zich in het bijzonder verbonden voelde, namelijk de kathedrale basiliek Sint Bavo, en de Sint Josephkerk in Haarlem en de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.

Op 28 april is Mgr De Groot uitgedragen uit de kathedraal Sint Bavo begeleid door zangers van het kathedrale koor Sint Bavo en de Nicolaascantorij, met onder meer het gezang ‘In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum’, gebaseerd op de tekst uit het evangelie van Lucas 23”46: Vader, in uw handen leg ik mijn geest.
Wij zullen zijn erfenis met inzet en toewijding beheren.


Op 8 februari 2018 is de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht.

Het doel van de stichting is

  1. het bevorderen van de katholieke liturgische/religieuze muziek in de Sint Bavo Kathedraal en de Sint Josephkerk te Haarlem en in de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Amsterdam.Onder katholieke liturgische/religieuze muziek wordt verstaan religieuze muziek in de breedste zin van het woord, mede ter ondersteuning van de vieringen in de genoemde kerkgebouwen.
  2. het ondersteunen van uitvoerende instellingen die verbonden zijn aan de bovengenoemde kerken, zoals, maar niet uitsluitend:
    • de stichting Muziekinstituut van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
    • de Andriessen de Klerkstichting te Haarlem en
    • de stichting Muziek in de Nicolaaskerk te Amsterdam.

De activiteiten van het Muziekfonds zijn in 2019 begonnen.

Bij beschikking van 21 juni 2018 is de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI

Bij de oprichting van de stichting zijn benoemd:
Voorzitter:             dhr. J.F.H.M. van Exter
Penningmeester:  dhr. P.J. van Gerwen
Secretaris:            dhr. J.A. Alferink
Lid:                       dhr. F.M. van den Hombergh
Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van de functie geen salaris of andere beloning. Daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten worden vergoed.​

Beleidsplan_st_mgr_de_groot.pdf

Bestand downloaden

 

St.muziekfonds_mgr._martin_j._de_groot_-_jaarrekening_2020.pdf

Bestand downloaden

 

Jaarrekening_2019_muziekfonds

Bestand downloaden

 

Jaarrekening_2018_muziekfonds

Bestand downloaden