Stichting Tijssen

Verantwoording 2023

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2022

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2021

Jaarrekening | ANBI-formulier

De in 1912 opgerichte Weldadige Stichting Tijssen kreeg uit erflating van leden van de familie Tijssen een dertigtal woningen voor “min- of onvermogende lieden” in de omgeving van het Nieuwe Kerksplein. In de jaren zestig werd besloten om de huisjes die leeg zouden komen te verkopen omdat deze volstrekt niet meer voldeden aan de in die tijd te stellen eisen voor bejaardenwoningen.

Begin 1970 besloot het college van regenten om het Hofje De Twaalf Apostelen samen te voegen met de Stichting Tijssen en een nieuw bouwproject te ontwikkelen door het bouwen van zesenveertig bejaardenwoningen aan de Italiëlaan en de Laan van Osnabrück in Schalkwijk.

Onder sterke aandrang van het Rijk werd in 2002 dit complex overgedragen aan de Haarlemse woningbouwcorporatie De Woonmaatschappij (thans Ymere).

Op de hoek van de Popelingstraat en de Korte Annastraat heeft de stichting nog vijf huisjes met een gezamenlijke binnentuin.

Nieuwe hospice in Haarlem

Uit het vermogen van de Stichting Tijssen is op verzoek van de Stichting Hospice Haarlem in mei 2005 een tweede “bijna-thuis-huis” in de regio gerealiseerd aan de Heemsteedse Dreef in Heemstede.

In april jl. 2015 is een nieuw pand van de Hospice Groep Haarlem geopend. Deze locatie gelegen aan de Zuiderhoutlaan in Haarlem vervangt het voormalig Bijna Thuis Huis in de Gierstraat (Haarlem) en het voormalig Bijna Thuis Huis aan de Heemsteedse Dreef (Heemstede). Het nieuwe pand is aangekocht met financiële ondersteuning van de stichting Tijssen.