Haarlems deel van het TBC-fonds onder de paraplu van het Godshuis

De Stichting Haarlems Tuberculosefonds benaderde in 2011 het college met de vraag of het CvR bereid was om het Haarlemse deel van dit fonds als een “fonds op naam” over te nemen.
​Het college heeft deze vraag bevestigend beantwoord, waarna het Haarlems TBC-fonds per 31 december 2011 is opgeheven. Het Haarlemse deel zal in de jaarstukken van het Godshuis als v.m. TBC-fonds Haarlem herkenbaar blijven.

Giften worden verstrekt aan Haarlemse instellingen, die zich inzetten voor het lenigen van sociale noden van Haarlemmers. De rechtsopvolger van de Haarlemse GGD kan jaarlijks voor projecten die gericht zijn op de gezondheidszorg voor zwakkeren in de Haarlemse samenleving aanvragen indienen. Van het jaarlijkse giftenbudget kan maximaal 25 procent voor dergelijke projecten worden toegekend.

De besteding van het giftenbudget van het TBC-fonds is verwerkt in het hoofdstuk “toegekende giften in ” in het jaarverslag.