Artikelen door admin

Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2022 Het bestuursverslag van het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis, met daarin opgenomen een verkorte jaarrekening, is beschikbaar. Bestuursverslag 2022  

Een goede start op de arbeidsmarkt

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt. Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan […]

Pauselijke onderscheidingen

Op vrijdag 21 oktober 2022 zijn in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de KoepelKathedraal) een aantal nieuwe kunstwerken overgedragen aan de Stichting Kathedrale Basiliek. Hiermee is ook de in 2004 aangevangen restauratie van de Koepelkathedraal afgerond. Bij deze gelegenheid ontvingen drie voormalige bestuursleden van de Stichting een pauselijke onderscheiding voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet voor […]

Open Huis voor iedereen

Al een aantal jaren ondersteunt Sint Jacobs Godshuis het Het Open Huis in Boerhavewijk en sinds twee jaar ook in Molenwijk. Het Open Huis is een actief maatschappelijk centrum in Haarlem en open voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd en humeur. Het Open Huis organiseert onder meer een inloopspreekuur voor de wijk, huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen, een […]

Samenwerking

Het Sint Jacobs Godhuis maakt samen met anderen bestuurlijk deel uit van: Stichting Fondsen Blommert en Dreeger Stichting Gravinnehof ​Stichting Vincentius van Paulo Haarlem Stichting Coelombie Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot Bij het Sint Jacobs Godshuis zijn ook een aantal “fondsen op naam” ondergebracht. Dit zijn: Haarlems deel van […]

,

Verhuur en Beheer

De woningen van onderstaande stichtingen worden verhuurd en beheerd via de Amsterdamse Maatschappij: Hofje van Loo Vrouwe- of Verwershofje Weldadige Stichting Tijssen Paulushof Hoogtepunt​ Ook de wachtlijsten voor deze woningen worden beheerd door de Amsterdamse Mij. U kunt zich aanmelden via secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl Om in aanmerking te komen voor een van de Fokuswoningen van de Stichting […]

Overzicht woningen

Het Sint Jacobs Godshuis heeft enkele woningen in eigendom, bij het leegkomen worden deze panden verkocht. Daarnaast heeft een aantal van de (mede) door het Godshuis bestuurde stichtingen (hofjes)woningen in eigendom. Voor informatie over het huren van vrijkomende woningen zie verhuur en beheer. Stichting het Hofje van Loo is eigenaar van twaalf hofjeswoningen in de […]

Criteria

Verdeling giftenbudget Het jaarlijks giftenbudget wordt verdeeld over twee categorieën: 85% tot max 90% komt ten goede aan inwoners van Haarlem en directe omgeving (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude). Maximaal 10 % wordt besteed aan de categorie Nederland, buiten de hierboven genoemde regio. Criteria voor ondersteuning Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen ten […]

Financiën en verslag activiteiten

Verkorte jaarrekening 2022 exploitatiebegroting_2021.pdf Bestand downloaden   verkorte_jaarrekening_2020.pdf Bestand downloaden   exploitatiebegroting_2020.pdf Bestand downloaden   jaarverslag_godshuis_2019_compleet.pdf Bestand downloaden   exploitatiebegroting_2019.pdf Bestand downloaden   bestuursverslag_2018.pdf Bestand downloaden   verkorte_jaarrekening_2018.pdf Bestand downloaden   exploitatiebegroting_2018.pdf Bestand downloaden   bestuursverslag_2017.pdf Bestand downloaden   verkorte_jaarrekening_2017.pdf Bestand downloaden   bestuursverslag_godshuis_2016.pdf Bestand downloaden   verkorte_jaarrekening_godshuis_2016.pdf Bestand downloaden   standaardform-publicatieplicht-fondsen-sjg.pdf Bestand downloaden  

Indienen aanvraag donatie

Indien u een aanvraag wil indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstellingen van het giftenbeleid. Zie hiervoor de criteria. Indien uw aanvraag reeds volgens een eigen […]